CHA CON RAN MORI – chap 1

Một nội dung khá là ấn tượng nói về sự loạn luân của 2 cha con,bài viết này được coi là hot nhất trong thời gian gần đây vì nó là một bộ chuyện khá nổi tiếng của tác giả AOYASAWA...
Fantom Force The Awakening


There’s Blood In The Streets…

 The Ban-In-Jok Quality Of Life Is In Shambles... The Balance of Peace On Synergius Is A Chaotic Mess...

 The Good Guys Are Dropping Like Flies... Potential New Warriors Are Frightened To Death To Take A Stand...


                                            Click Here!

No Response to "CHA CON RAN MORI – chap 1"

Đăng nhận xét